0815929999
 0815929999
 
 
 
ใส่เลขในช่องตำแหน่งที่ต้องการ **ถ้าไม่ต้องการค้นหาช่องไหน เว้นว่างช่องนั้นไว้
ผลรวม
 
งบประมาณ
 
รายการเบอร์สวย
 เบอร์ทั้งหมด
 

รายการทะเบียนสวย
  ทะเบียนทั้งหมด
 
 
บทความ

เบอร์น่ารู้
 
สมัครโปรเน็ต AIS
 
สมัครโปรเน็ต DTAC
 
สมัครโปรเน็ต TRUE
 
tag
 เบอร์น่ารู้
 
 
เข้าชม 407 ข่าววันที่ : 13 ก.ย. 2559
โอนเงิน

AIS บริการโอนเงิน

ลูกค้าเอไอเอส วัน-ทู-คอล! สามารถโอนเงินให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ
1. IVR
   
- กด *140โทร และทำตามขั้นตอน
    - กด1เลือกบริการโอนเงิน
    - ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ10หลักที่ต้องการโอนเงินให้
    - เลือกจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นจำนวนหลักสิบเช่น 10,20,30,บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

2. USSD 
    - กด*140*1*เบอร์ปลายทาง*จำนวนเงิน#โทร

ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

เงื่อนไขผู้ใช้บริการ
- ผู้โอนที่เป็นลูกค้า AIS วันทูคอล! สามารถโอนเงินทั้งหมายเลข AIS วันทูคอล และ AIS วันทูคอล (2G) ทั้งนี้
   ผู้โอนที่เป็นลูกค้า AIS วันทูคอล! (2G) สมารถโอนเงินให้เฉพาะหมายเลขที่อยู่ในระบบเดียวกันเท่านั้น คือเฉพาะ
   หมายเลข AIS วันทูคอล (2G)
- ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีสถานะ Active เท่านั้น
- ผู้โอนต้องเป็นหมายเลขที่อยู่ในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

 

Dtac บริการโอนเงิน

 วิธีการสมัคร
1. IVR
    - โทร *1012

2. USSD
    - กด *112*เบอร์มือถือผู้รับโอน 10หลัก * จำนวนเงินที่ต้องการโอน(20ถึง200บาท)#โทร

ค่าบริการ ครั้งละ 2 บาท

เงื่อนไขผู้ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการสามารถโอนได้เฉพาะมูลค่าเงินคงเหลือในระบบได้ตั้งแต่ 20 – 200 บาทต่อครั้ง โดยไม่สามารถโอนวันคงเหลือได้
- ทั้งนี้สามารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 400 บาทต่อเดือนปฏิทิน
- ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ มีมูลค่าเงินคงเหลือเพียงพอกับจำนวนเงินที่โอนรวมค่าบริการ และมียอดคงเหลือหลังจากโอนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า 10 บาท
- ผู้โอนที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม แม้จะยังมียอดค้างชำระ สามารถใช้บริการได้ ถ้ามียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอตาเงื่อนไข      ของบริการ
- ผู้โอน และผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแทค ที่มีสถานะปกติและมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน

 

True

ทรูมูฟไม่มีบริการโอนเงินให้

 


ขายซิมเบอร์สวย เบอร์ดี เบอร์มงคล ซิมเบอร์มงคล ซิมเลขมงคล เลขศาสตร์ ทำนายเบอร์โทรศัพท์ www.เบอร์.com

  
 
 
   
 

COPYRIGHT (C) 2013 เบอร์.com All Right Reserved.