0815929999
 0815929999
 
 
 
ใส่เลขในช่องตำแหน่งที่ต้องการ **ถ้าไม่ต้องการค้นหาช่องไหน เว้นว่างช่องนั้นไว้
ผลรวม
 
งบประมาณ
 
รายการเบอร์สวย
 เบอร์ทั้งหมด
 

รายการทะเบียนสวย
  ทะเบียนทั้งหมด
 
 
บทความ

เบอร์น่ารู้
 
สมัครโปรเน็ต AIS
 
สมัครโปรเน็ต DTAC
 
สมัครโปรเน็ต TRUE
 
tag
 เบอร์น่ารู้
 
 
เข้าชม 306 ข่าววันที่ : 13 ก.ย. 2559
ซื้อวัน เติมวัน เพิ่มวัน

 

AIS
ไม่มีบริการซื้อวัน

 

Dtac ซื้อวัน เติมวัน เพิ่มวัน
วิธีการสมัคร
1. IVR
    - โทร *1013

2. USSD
    - กด *113*จำนวนเงินที่ต้องการ(30วัน/90วัน/180วัน)#โทร 

อัตราค่าบริการ
- ครั้งละ 2 บาทต่อการขอ 30 วัน
- ครั้งละ 6 บาทต่อการขอ 90 วัน
- ครั้งละ 12 บาทต่อการขอ 180 วัน

เงื่อนไขผู้ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ และต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวน
 
วันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการสามารถมีวันใช้งานสะสมสูงสุดไม่เกิน 365 วันหลังจากใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม จะต้องคืนเงินให้ยืมพร้อมค่าบริการ และไม่มียอดค้างชำระก่อนใช้บริการนี้

 

True เพิ่มวัน ทันใจ
รับวันเพิ่ม   30 วัน กด *934*30#โทร   (ค่าบริการ 2 บาท)
รับวันเพิ่ม   90 วัน กด *934*90#โทร   (ค่าบริการ 6 บาท)
รับวันเพิ่ม 180 วัน กด *934*180#โทร (ค่าบริการ 12 บาท)

เงื่อนไขผู้ใช้บริการ
- สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
- ผู้ใช้บริการที่อยู่ในสถานะไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากวันใช้งานหมด สามารถใช้บริการเพิ่มวันทันใจได้
- ลูกค้าจะได้รับวันเพิ่มหลังจากได้รับ sms ยืนยันการเพิ่มวัน
- ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


ขายซิมเบอร์สวย เบอร์ดี เบอร์มงคล ซิมเบอร์มงคล ซิมเลขมงคล เลขศาสตร์ ทำนายเบอร์โทรศัพท์ www.เบอร์.com

 
 
 
   
 

COPYRIGHT (C) 2013 เบอร์.com All Right Reserved.