0932916999
 @number9999 (มี@นำหน้า)
 
 
 
ใส่เลขในช่องตำแหน่งที่ต้องการ **ถ้าไม่ต้องการค้นหาช่องไหน เว้นว่างช่องนั้นไว้
ผลรวม
 
งบประมาณ
 
รายการเบอร์สวย
 เบอร์ทั้งหมด
 เบอร์มงคลระบบเอไอเอส
 เบอร์มงคลระบบทรูมูฟ
 เบอร์มงคลระบบดีแทค
 เบอร์มงคล AIS ราคา 999 บาท
 เบอร์มงคล DTAC ราคา 999 บาท
 เบอร์มงคล TRUE ราคา 999 บาท
 เบอร์สวย ท้าย XYXY
 

รายการทะเบียนสวย
  ทะเบียนทั้งหมด
 
สินค้าและบริการอื่นๆ
  วิธีการเลือกเบอร์มงคล
  เบอร์มังกร คืออะไร
  สิ่ง​ที่​ควรทำก่อนเปลี่ยนมาใช้เบอร์​มงคล​
  เช็คสถานะการจัดส่งที่นี่
  แจ้งเลขพัสดุการจัดส่ง
  เบอร์มังกรแนะนำ
 


สินค้าและบริการ
 
  สินค้า> วิธีการเลือกเบอร์มงคล
วิธีเลือกเบอร์มงคล เข้าชม ( 250 )

วิธีเลือกเบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์ เลขมงคล หรือเบอร์มงคล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนนิย มนำมาใช้เสริมดวงเพราะมีความเชื่อ ว่าตัวเลข เบอร์มงคล หรือ เบอร์โทรศัพท์เสริมดวง& nbsp;นั้นมีพลังบางอย่างที่ช่วยหน ุนดวงเราให้ดีได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูล ในการเลือกดูเบอร์ ความหมายของพลังตัวเลขคู่มาแนะนำ< /span>


 


 


ทำความเข้าใจเบอร์มงคล ตำแหน่งการวางคู่ลำดับที่สามารถใช ้งานได้


0XX-ABC-DEFG

< br />

ตำแหน่ง 0XX เป็นเลข 3 ตัวหน้าที่มีคนถือหลายล้านคน คือ คืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่ได้ส่งผลโดยต่อผู้ใช้มากนั ก


ตำแหน่ง ABC ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่ คือ AB กับ BC จะบอกลักษณะภายนอก บุคลิก ลักษณะ อัธยาศัย ภาวะด้านสังคม ของผู้ใช้ รวมถึงอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร


ตำแหน่ง CDE ตำแหน่งนี้ เมื่อแบ่งเลขจะได้ 2 คู่ คือ CD กับ DE จะบอกถึง นิสัยใจคอลึกๆ อารมณ์ตอบรับภายนอก ลักษณะ กิริยา มารยาท คู่ครอง คนรัก ตำแหน่งหน้าที่ การงาน


ตำแหน่ง DEFG เลข 4 ตัวสุดท้าย (เลขที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของเบอร์ม ากที่สุด) เมื่อแบ่งคู่จะได้เลข3 คู่ คือ DE EF และ FG จะบอกถึง โชคลาภ วาสนา สิ่งที่จะเกิด กำลังจะเกิดในอนาคต


ถ้าใครจะเปลี่ยนเบอร์มงคล แล้วหวังผล แนะให้ใช้เลขที่มีคำพยากรณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน เลขเ หมือนคน มีข้อดี และข้อเสียในเลขเดียวกัน&nbs p;แต่ถ้าหากนำไปใช้ที่ต้องรู้จักค วามหมายของเลขคู่ตัวเลขและตัวตนที ่แท้จริงของตัวเราเองด้วยครับ ดังนั้น เบอร์ที่ไม่ดี อาจดีและเหมาะสมต่อผู้อื่น และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ถือเบอ ร์ อยากเปลี่ยนเบอร์ ต้องดูให้เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จร ิงของตัวเรา การกระทำและการดำเนินชีวิตของเราใ ห้พอดีด้วยครับ


เลขมงคล ที่จัดอยู่ในกลุ่มคู่มิตร คือ เลขคู่ที่เมื่ออยู่ด้วยกัน จะให้โชคลาภ ส่งเสริมในเรื่องการเงิน การงาน ความรัก มีมิตร ผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูล อีกทั้งยังมีคนรอบข้าง เพื่อนฝูง ลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชา คอยให้การสนับสนุน ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดี


15 ,51 อาทิตย์เป็นมิตรกับครู การเรียนดี ผู้ใหญ่เมตตา มีเสน่ห์ เมตตา หนักแน่ความรักสดใส


24 ,42 เมตตามหานิยม คู่มิตร จันโฉมตรูพุธนงเยาวเป็นที่รักของค นทั่วไป มนุษย์สัมพันธ์ดี


36 ,63 ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา หล่อสวยเลือกได้ มีความสามารถเฉพาะ หยิ่ง มั่นใจ ชอบคนไม่ชอบเรา


78 ,87 คู่มิตรใหญ่ ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน กล้าได้กล้าเสีย หาเงินเก่งเสี่ยงโชคทำเพื่อผลประโ ยชน์ยิ่งใหญ่ ชอบช่วยเหลือ


เลขมงคล ที่จัดอยู่ในกลุ่ม คู่สมพล คือ เลขคู่นี้ เมื่อมาอยู่ร่วมกัน จะให้พลังด้านบวก แสดงถึงความมีอำนาจ บารมี ความสามารถ ความชำนาญ ความเจริญก้าวหน้า ช่วยเสริมพลังด้านการงาน อาชีพ ให้รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยพัฒนางาน ได้รับผลประโยชน์จากคนรอบข้าง แต่หมวดคู่สมพล ก็มีข้อเสีย ดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะกับอาชีพ


16,61 เลขคู่นี้ทำให้การบริหารวางแผน เกิดผลประโยชน์อย่างลงตัว< /p>

28,82 เลขคู่หมุนเงินเก่ง กล้าลงทุน กล้าเสี่ยง


35,53 เลขคู่นี้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลื อ สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง


47,74 เลขคู่นักพัฒนางาน นักสร้างงาน


คู่เลขดี ที่อยู่ติดกันในเบอร์มือถือ แล้วส่งผลดีต่อผู้ใช้งาน

เลข 0 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 5 9 เช่น 05/50/09/90


เลข 1 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 4 5 6 9 เช่น 14/41/15/51/16/61/19/91

เลข 2 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 2 3 4 6 8 9 เช่น 22/23/32/24/42/26/62/28/82/29/92


เลข 3 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 2 5 6 9 เช่น 23/32/35/53/36/63/39/93

เลข 4 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 1 2 4 5 6 7 9 เช่น 14/41/24/42/45/54/46/64/47/74/49 /94


เลข 5 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 1 3 4 5 6 9 เช่น 15/51/35/53/45/54/55/56/65/59/95


เลข 6 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 1 2 3 4 5 6 9 เช่น 16/61/26/62/36/63/46/64/56/65/69 /96


เลข 7 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 4 8 9 เช่น 47/74/78/87/79/97


เลข 8 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข 2 7 9 เช่น 28/82/78/87/79/97


เลข 9 เกิดพลังงานที่ดีกับเลข ทุกตัว


คู่เลขเสีย ที่อยู่ติดกันในเบอร์มือถือ แล้วส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน


เลข 0 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 2 3 4 6 7 8 เช่น 00/01/10/11/12/21/13/31/17/71/18 /81


เลข 1 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 2 3 7 8 เช่น 01/10/11/12/21/13/31/17/71/18/81


เลข 2 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 5 7 เช่น 02/20/12/21/25/52/27/72

เลข 3 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 4 7 เช่น 03/30/13/31/34/43/37/73

เลข 4 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 3 8 เช่น 04/40/34/43/48/84


เลข 5 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 7 8 เช่น 57/75/58/85


เลข 6 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 7 8 เช่น 06/60/67/76/68/86


เลข 7 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 2 3 5 7 เช่น 07/70/17/71/27/72/37/73/57/75/77


เลข 8 เกิดพลังงานที่เสียกับเลข 0 1 3 4 5 6 8 เช่น 08/80/18/81/38/83/48/84/58/85/68 /86/88


เลข 9 ไม่เกิดพลังงานที่เสียกับเลขใดๆความหมายของเลขคู่มงคลในเ บอร์มือถือ ที่ส่งผลดีส่งเสริมดวงชะตาผู้ใช้ โดยย่อสั้นๆเข้าใจง่าย มีดังนี้


14 , 41 เข้าหาผู้ใหญ่ง่าย ได้รับความเมตตา น่าเชื่อถือ


15 , 51 รักความยุติธรรม ชอบสังคม ผู้ใหญ่ อุปถัมภ์


16 , 61 วางแผนดี ระวังตัวดี ดีอย่างช้าๆ แต่มั่นคง


19 , 91 เป็นผู้นำ รสนิยมดี ทันยุค ทันสมัย


23 , 32 ตรงไปตรงมา ลูกบ้าเยอะ เสน่ห์แรง


24 , 42 เจรจาดี เงินคล่อง ประสานงานดีมาก


25 , 52 บุคลิกดี ผู้ชายใช้ ทำให้ นารีอุปถัมภ์


26 , 62 มีเสน่ห์ทางคำพูด รสนิยมสูง


29 , 92 ไหวพริบดี แต่งตัวเก่ง งานแสดง ศิลปะ


35 , 53 มีอำนาจ บารมี การงานดี ปกครองคนดี


36 , 63 ตรงไปตรงมา เจ้าเสน่ห์ รายได้ดี ชอบเดินทาง


39 , 93 เหมาะกับการ แข่งขัน ชอบเรื่องตื่นเต้น


44 , 44 อัธยาศัยดี เรียนรู้เร็ว ฉลาดมีไหวพริบ


45 , 54 เลขปัญญา น่าเชื่อถือ ผู้ใหญ่เมตตา รวย


46 , 64 ร่าเริง สนุก หาเงินได้หลายทาง การเงินดี


47 , 74 น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง


49 , 94 คิดเร็ว ทำเร็ว ติดต่องานต่างประเทศ ดีมาก


55 , 55 มีความสุข มีเหตุผล ใจเย็น ชีวิตรุ่งโรจน์ สดใส


56 , 65 ความรัก การเงินดีมาก โอกาสดีๆ เข้ามาบ่อย


59 , 95 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ผู้ใหญ่เมตตา ล้ำสมัย


66 , 66 เสน่ห์ดีมาก หาเงินเก่ง ใช้คล่อง เจ้าสำราญ


69 , 96 รสนิยมดี หาเงินง่าย มีเสน่ห์ รักเพื่อนฝูง


78 , 87 เลขเงินชุดใหญ่ ใจใหญ่ พรรคพวกมาก มีอำนาจ


79 , 97 มองการณ์ไกล แปลกใหม่ วิสัยทัศน์เยี่ยม


89 , 98 เจ้าระเบียบ มีอำนาจ ใจกว้าง มีน้ำใจ ใจใหญ่


99 , 99 ชอบศึกษาค้นคว้า มักเจอเรื่อง ปาฏิหาริย์ บ่อยๆ

 

Page  1 
 

COPYRIGHT (C) 2013 เบอร์.com All Right Reserved.